çoxsəsli

çoxsəsli
sif. mus. Çoxlu müxtəlif səslərdən ibarət olan, çoxlu müxtəlif səslərlə ifa olunan; polifonik. Çoxsəsli xor. – Əgər müstəqil melodiyalar və yaxud ahəng təşkil edən köməkçi səslər ikidən çoxdursa, ona çoxsəsli musiqi deyilir. «İbtidai musiqi nəzəriyyəsi».

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • təksəsli — sif. mus. Yalnız bir səslə ifa edilən, bir səsdən ibarət olan. Beləliklə, əvvəllər yalnız təksəsli olan musiqi getdikcə çoxsəsli musiqi ilə əvəz edilmişdir. Ə. Bədəlbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bas — <ital.> mus. 1. Ən bəm kişi səsi. // Belə səsi olan müğənni. 2. Çoxsəsli musiqi əsərinin ən alçaq səslə ifa edilən hissəsi. 3. Ən aşağı registrdə səslənən musiqi alətləri. // Musiqi alətinin aşağı səs çıxaran simləri, dilləri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kontrapunkt — <alm.> mus. 1. Eyni zamanda səslənən iki və ya bir neçə müstəqil səsi, havanı, melodiyanı çoxsəsli musiqi əsərində harmonik birləşdirmə sənəti. 2. Musiqi nəzəriyyəsinin belə birləşmələri, onların xüsusiyyətlərini öyrənən sahəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • partitura — <ital.> Çoxsəsli musiqi əsərinin bütün partiyalarının (3 cü mənada) məcmusu. Operanın partiturası. // Belə əsərin bütün partiyalarının yazıldığı not dəftəri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • partiya — <fr.> 1. Bir sinfin, siyasi təşkilat şəklində birləşmiş, öz sinfi mənafeyini ifadə və başqa siniflərlə mübarizəsinə rəhbərlik edən hissəsi. Siyasi partiyalar. 2. Adətən böyük miqdarda olan şey, mal və s. Bir partiya mal. Yükləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • polifonik — sif. <yun.> Polifoniyaya aid olan; çoxsəsli. Polifonik musiqi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rekviyem — is. <lat.> Dini matəm mərasimində oxunan çoxsəsli silsilə xor əsəri …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”